KOORDYNATOR KURSÓW:
Janusz Lirski


BIURO i STUDIUM FOTOGRAFII OW ZPAF
telefony: (22) 635 47 83, (22) 831 03 86

mapka-600

Siedziba Okręgu Warszawskiego ZPAF : Plac Zamkowy 8, 00-277 Warszawa