Autorzy zdjęć:
Małgorzata Bartoszewska, Aneta Kalbarczyk, Michał Nowakowski,
Magdalena Nurzyńska i Sylwia Piekarska.