Dalsze kursy, będące kontynuacją ABC… czyli „D, E, F…”

Były adresowane do tych, którzy ukończyli którąkolwiek z edycji kursu „ABC fotografowania”
a także do osób nieco doświadczonych w fotografii, zainteresowanych rozwojem swoich możliwości.
Miały stanowić dla uczestników kolejne kroki ku ambitnej fotografii, wyposażyć ich w zaawansowaną
wiedzę i umiejętności w zakresie wybranego tematu.

pasek600x70portret
Tematem wiodącym był szeroko pojęty portret. Zajęcia o charakterze warsztatów w warunkach
plenerowych i studyjnych poprowadzili doświadczeni i pełni pasji twórcy i znawcy tematu. Program
obejął także wprowadzenie w historyczne i współczesne rozumienie sensu fotografii portretowej,
analizę autorskich projektów realizowanych przez uczestników. Przewidziano także zajęcia
doskonalące umiejętności opracowania zapisanych cyfrowo zdjęć w programie Adobe Photoshop.
Zajęcia prowadzili: Krzysztof Zaleski i Basia Sokołowska
Weekendowy, miesięczny, intensywny kurs fotografii portretowej.


pasek600x70krajobraz
Autorski kurs, realizowany w Mielniku i okolicach - miejscu zamieszkania i twórczej pracy
prowadzącego, w trakcie pięciu sesji w różnych porach roku. To już sprawdzona i skuteczna forma
doświadczenia tego, że zmieniające się pory roku, a wraz z nimi światło, to podstawowy budulec
fotografii krajobrazowej. W czasie spotkań zostały omówione istotne aspekty techniczne
i estetyczne fotografii krajobrazowej. Uczestnicy nauczyli się jak radzić sobie z problemami
wynikającymi z różnych sytuacji atmosferycznych.
Zajęcia prowadził: Piotr Cieśla
Kurs fotografii krajobrazowej w pięciu weekendowych sesjach wyjazdowych.

pasek600x70ciemnia
Adresowany do zainteresowanych pogłębioną znajomością warsztatu negatywowej techniki
czarno-białej, włącznie z wykonaniem archiwalnych, klasycznych czarno-białych powiększeń.
Kurs polecany fotografującym, którzy planują ubiegać się o przyjęcie od razu na drugi rok
Studium Fotografii ZPAF lub do innych uczelni, które ciemnię czarno-białą traktują pobieżnie.
Zajęcia prowadzili: Stanislaw Fitak () i Janusz Lirski
Dwutygodniowy, intensywny kurs klasycznych technik ciemniowych.


Nowe 600x70x
Kurs był w przygotowaniu… Tematem wiodącym byłby dokument codzienności, fotografia "uliczna".