Kurs fotografii portretowej
2 edycja weekendowego, miesięcznego intensywnego kursu, w terminie:
od 12 maja do 17 czerwca 2012 - to była ostatnia edycja.

Adresowany do tych, którzy ukończyli którąkolwiek z edycji kursu „ABC fotografowania”
a także do osób nieco doświadczonych w fotografii, zainteresowanych rozwojem swoich możliwości.
Ma stanowić dla uczestników kolejny krok ku ambitnej fotografii, wyposażyć ich w zaawansowaną
wiedzę i umiejętności w zakresie portretowania.
Tematem wiodącym jest szeroko pojęty portret. Zajęcia o charakterze warsztatów w warunkach
plenerowych i studyjnych poprowadzą doświadczeni i pełni pasji twórcy i znawcy tematu. Program
obejmuje także wprowadzenie w historyczne i współczesne rozumienie sensu fotografii portretowej,
analizę autorskich projektów realizowanych przez uczestników. Przewidziano także zajęcia
doskonalące umiejętności opracowania zapisanych cyfrowo zdjęć w programie Adobe Photoshop.
Zajęcia prowadzą: Krzysztof Zaleski i Basia Sokołowska

portret-2prace-2011

Spotkania w formie warsztatów, ilustrowanych wykładów teoretycznych i zajęć praktycznych.
Łącznie do 58 godzin zajęć prowadzonych dla grupy 10–15 osobowej.
Uzyskanie wymiernych efektów w tak krótkim cyklu wymaga pracy własnej uczestników - także
realizacji zadań w czasie między spotkaniami. Uczestnicy powinni dysponować, poza cyfrowym
(ew. dodatkowo tradycyjnym) sprzętem fotograficznym z wyposażeniem, także laptopem
z programem Adobe Photoshop (w możlwie aktualnej wersji, może być jako próbna, 30-dniowa).
Pomiędzy zajęciami wykonane zdjęcia będą udostępniane do konsultacji i oceny rezultatów
pomiędzy uczestnikami a prowadzącym zajęcia za pomocą darmowych kont Drop Box’a.

W PROGRAMIE:
* Zagadnienia techniczne w fotografii portretowej. Zadania do zrealizowania. (Krzysztof Zaleski)
* Historia i współczesność portretu w fotografii. Rozumienie klasycznych koncepcji, postaw
i technik w kontekście psychologicznym, socjologicznym, etnograficznym i artystycznym.
Strategie portretowe znanych fotografów - zarówno w przedstawieniu innych jak i autoportrecie.
Prezentacja znanych współczesnych projektów fotograficznych.
(Basia Sokołowska)
* Zajęcia plenerowe w fortach Bema - aranżowanie planu zdjęciowego w otwartej przestrzeni
przy silnym oświetleniu słonecznym. Wykorzystanie naturalnych możliwości perspektywy,
efektów „pod światło”, półcienia, odbić światła. Wprowadzanie doświetlania różnymi sposobami.
Realizacja projektów uczestników.
(Krzysztof Zaleski)
* Całodniowe warsztaty portretowe w przestrzeni Starej Galerii i przyległym ogródku z tarasem.
Elementy, zasady i metody pracy nad realizacją projektu. Budowanie oświetlenia, aranżacja
planu, praca z modelem, charakteryzacja, stylizacja.
(Krzysztof Zaleski)
* Prezentacja wybranych technik obróbki zdjęć w programie Adobe Photoshop.
Edycja i opracownie wykonanych podczas zajęć fotografii portretowych.
(Krzysztof Zaleski)
* Przegląd i analiza zrealizowanych projektów. Kierunki kontynuacji fotografii portretowej
jako szerokiego pola działania autorskiego i komercyjnego.
(Krzysztof Zaleski i Basia Sokołowska)
Szczegółowy plan zajęć do pobrania obok jako .pdf

Cena: 1.169,- zł (950 zł + 23 % VAT)